Cosul tau 0 Contul tau Wishlist 0 Parfumuri Online Cautare Inchide Meniu

Politica de confidentialitate

Depunem toate eforturile pentru a te asigura ca te protejam si respectam confidentialitatea datelor tale cu caracter personal prin implementarea masurilor necesare prevazute de normele si reglementarile in vigoare privind protectia datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protectia datelor (GDPR).

1. Potrivit normelor si reglementarilor in vigoare privind protectia datelor (GDPR) - datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si J'adero le are in vedere:

 • Datele tale personale pe care le colecteaza si prelucreaza J'adero: numele si prenumele persoanei, domiciliu (adresa postala pentru livrare), adresa de email, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare persoana juridica (in cazul finalizarii unei comenzi), informatii bancare (in cazul efectuarii unui ramburs de plata). Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat GDPR) in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
 • Asadar, potrivit GDPR este operator de date cu caracter personal Compania JADERO CORPORATE SRL, societate romana cu personalitate juridica, cu sediul in Sos. Vitan-Barzesti 9B, Sector 4, Bucuresti, avand nr. de ordine in Registrul Comertului  J40/5372/2020 si CUI RO42532321, avand obligatia conform normelor nationale si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate in relatia comerciala desfasurata in trecut sau in curs de desfasurare si pentru care Clientul si-a exprimat in mod valabil consimtamantul potrivit legislatiei in vigoare la momentul preluarii si colectarii datelor personale.

2. In procesul de operare a prezentului site web, J'adero colecteaza anumite informatii (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, in mod direct (ex. nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (ex. adresa IP, utilizarea UUIDS).

3. Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre un Client, avute in vedere si urmarite de catre compania JADERO CORPORATE SRL sunt urmatoarele:

 • procesarea comenzilor si retururilor;
 • pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
 • optimizarea activitatii de marketing;
 • solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi
 • comunicari de marketing;
 • administrarea contului in cadrul platformei autocolant.ro;
 • scopuri statistice.

4. Compania JADERO CORPORATE SRL colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile GDPR pentru urmatoarele perioade de timp: in conformitate cu prevederile codului civil privind institutia juridica a prescriptiei precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea prezentelor Termeni si conditii, datele personale colectate sunt pastrate de Companie pe o perioada de 3 ani de la incetarea contractului.

De asemenea este bine sa stii ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a te informa in legatura cu produse si servicii, oferte promotionale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regula generala, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopuri directe de marketing numai cu consimtamantul tau prin utilizarea canalelor de comunicare pe care le-ai indicat in momentul oferirii consimtamantului. In aceste conditii este important sa cunosti ca vom utiliza consimtamantul tau exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand. Clientul, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa faca parte, sa fie arhivate in baza de date a proprietarului, exprimandu-si astfel un acord expres si neechivoc ca datele sale personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate conform scopurilor precizate anterior.

5. J'adero te informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune sau set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale).

6. La nivel teritorial, dispozitiile se aplica prelucrarilor efectuate de un operator sau imputernicit cu sediul in U.E., prelucrarilor de date personale ale unor persoane aflate in UE, efectuate de un operator sau imputernicit care nu e stabilit in UE, daca: se ofera bunuri sau servicii catre persoane aflate in UE sau se monitorizeaza comportamentul persoanelor din UE.

7. Compania iti aduce la cunostinta ca in raport cu activitatea sau serviciu ales de client, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, J'adero poate transmite datele dumneavoastra, tertilor sau autoritatilor pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului GDPR te informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce te privesc urmatoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor sau serviciilor comandate
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plata sau bancare;
 • furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile prin imputernicit extern;
 • altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre;
 • autoritatilor publice.

8. Temeiul pentru care prelucram aceste date personale si administram aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucrarii datelor consimtamantul tau, acordat cu prilejul crearii contului online, prin solicitarea de a fi devenit Client al sitului detinut de JADERO CORPORATE SRL. Totodata, temeiul este si unul legal sau contractual, avand la baza contractul sau raportul comercial ce a luat nastere intre tine, client si J'adero, prin plasarea comenzii si efectuarea platilor produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme sau refuzate etc., dar si un temei legitim necesar si indispensabil desfasurarii activitatilor comerciale si economice ale J'adero. Vom prelucra datele tale personale pentru a imbunatati si a lua masuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea site-ului web si a utilizatorilor platformei noastre fata de atacuri cibernetice, masuri de prevenire si detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

9. Regulamentul European in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii atunci cand se proceseaza date personale:

 1. Principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu, compania trebuie sa se asigure: ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar respectand dispozitiile legale, orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita, ca prelucreaza datele doar in modalitatile pe care persoana in cauza le-ar astepta in mod rezonabil si ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale;
 2. Principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastra respecta acest principiu obligandu-se sa colecteze sau sa proceseze datele personale doar pentru scopul determinat si transmis persoanei,
 3. Principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Compania noastra respecta acest principiu colectand sau procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor, adoptand norme prin care sa se asigure ca nu va colecta date inutile in raport de operatiunea comerciala.
 4. Principiul exactitatii, date actuale. Compania noastra va colecta/procesa de la clientii sai doar date exacte si actuale.
 5. Principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastra respecta principiul reglementat de regulamentul european pastrand datele tale doar pentru perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor;
 6. Principiul integritatii si confidentialitatii. Compania noastra a implementat toate masurile de securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

10. Regulamentul European a statuat ca persoanele fizice beneficiaza de 8 drepturi astfel:

 1. Dreptul la informare: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.
 2. Dreptul la acces: este respectat de Companie si priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care fac obiectul prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare; accesul de la distanta printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de catre persoana vizata; verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.
 3. Dreptul la rectificare: este respectat de Companie si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor;
 4. Dreptul de stergere: compania respecta dreptul de stergere exercitat de persoanele fizice numai in conditiile in care acest drept este exercitat intr-o manierea motivata. Dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara pentru: dreptul la libera exprimare si informare; respectarea unei obligatii legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare; cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 5. Dreptul la restrictionare: regulamentul confera acest drept persoanelor putand fi exercitat, astfel: contestare exactitate date; prelucrare ilegala; datele nu mai sunt necesare; operatorul poate doar stoca datele; orice prelucrare cu privire la date restrictionate necesita consimtamantul persoanei vizate; operatorul comunica tuturor destinatarilor rectificarea, stergerea sau restrictionarea datelor.
 6. Dreptul la portabilitate: conform dispozitiilor regulamentului Compania respecta dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, intr-un format simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita dreptul.
 7. Dreptul la opozitie: poate fi exercitat, doar pentru urmatoarele scopuri - marketing direct; cercetare, stiintifice, istorice, statistice; indeplinirea unei sarcini in interes public, exercitarea autoritati publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte.
 8. Dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata, presupune: caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – credite; exceptie: existenta consimtamantului persoanei.

Este bine sa stii ca ai posibilitatea de a ne contacta privind Protectia Datelor Personale la J'adero folosind adresa de email: contact@jadero.ro. Te asiguram ca vom depune eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor tale si pentru a-ti furniza detaliile de care ai nevoie. De asemenea, te informam ca ai dreptul sa depui o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania - telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 - e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute anterior, in calitate de client al companiei JADERO CORPORATE SRL  ai dreptul de a adresa o cerere scrisa, datata si expediata la adresa contact@jadero.ro prin care sa iti exerciti in mod just si licit dreptul tau de interventie garantat, privind:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legislatiei nationale (Lg. 677/2001) si ale Regulamentului UE 679/2016, putand fi exercitat pentru toate actiunile sus mentionate in special cand datele sunt incomplete sau inexacte;
 • anonimizarea datelor cu caracter personal;
 • notificarea catre terte parti carora le-au fost prezentate/dezvaluite datele, cu conditia ca aceasta notificare sa nu presupuna un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, respectiv pentru incetarea prelucrarii datelor sale personale in masura in care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrarii. In calitate de Operator te informam ca vom inceta de indata prelucrarea datelor personale daca scopul pentru care le-am colectat a incetat.
Cadou Cadou special Comenzi ≥ 200 Lei Consiliere Consiliere Whatsapp Livrare rapid Livrare rapida 1-4 zile lucratoare Retur Retur produse Timp de 14 zile livrare gratuita Livrare gratuita Comenzi ≥ 250 Lei Plata prin card Plata prin card Rapid si sigur